Paul Groot:

"Er bestaat in het design een grote drang om de mechanismen van de moderne informatiemaatschappij te verhullen en het publiek zoveel mogelijk van de echte informatiestromen af te schermen. Dat mag een poging zijn het leven eenvoudiger beheersbaar te maken, maar waarschijnlijk is er eerder sprake van een vorm van bevoogding, van betutteling, waarvan de mogelijke winst tenslotte een minpunt dreigt te worden. Want een publiek dat afgeschermd wordt van de mechanismen die de moderne wereld steeds meer gaan beheersen, levert uiteindelijk aan spankracht in, en zal een willoos slachtoffer van deze brave nieuwe wereld worden."