Infodrome
Issuepaper ICT & cultuur 
VOORWOORD

Infodrome is een denktank voor de rol van de overheid in het ICT-tijdperk. De samenleving verandert ingrijpend door het toegenomen gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Hiermee verandert ook de behoefte aan overheidsbeleid. Infodrome heeft tot doel een discussie op gang te brengen over de strategische keuzes die de overheid in dit informatietijdperk moet maken. Voorwaarde hiervoor is inzicht krijgen in mogelijke maatschappelijke veranderingen.

Verschillende leden van de begeleidingscommissie Infodrome hebben in de inventarisatieronde aangegeven dat binnen de Infodrome domeinstudie "Sport, spel en cultuur" het onderwerp "Cultuur en ICT" nadere uitdieping behoeft. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn: Welke rol speelt ICT in de 21e eeuwse cultuur? Welke consequenties heeft de ICT-revolutie voor de rol van de kunstenaar en de kunstbeschouwer? Welke taken moet de overheid op zich nemen door het ontstaan van de netwerkmaatschappij?

Vragen genoeg voor een interessante discussie lijkt me. Die discussie willen wij graag met u voeren tijdens de workshop ‘Cultuur’, maar ook daarna.

K.W.H. van Beek
Directeur Infodrome

De toekomst als kunstwerk

Max Bruinsma
New York / Amsterdam,
maart / april 2000
 

Inhoud
(
klik op de hoofdstuktitels in de tekst om terug te gaan naar deze inhoudsopgave):

inleiding
De vraag naar de culturele effecten van ICT roept een mix van technologische, historische en metaforische feiten en beelden op, waarvan het niet zeker is of ze een oplossing vormt of een emulsie...

totale communicatie
Het beeld van de 'totale communicatie', dat gesuggereerd wordt door de technologische aspecten van ICT, blijkt overtrokken en deels gevaarlijk te zijn als we naar de culturele effecten kijken...

random auteurs
Interactie is, zeker in de kunsten, een nog goedeels onbegrepen, on-onderzocht en daardoor problematisch fenomeen. Kunstenaars en ontwerpers ontwikkelen zich tot regisseurs van processen…

culturele geletterdheid
Nu onze cultuur zich snel ontwikkelt tot een kennis-cultuur, wordt de noodzaak om al in een vroeg stadium te beginnen met een degelijke scholing in 'culturele geletterdheid' een dringende…

menselijke inhoud
Cultuur blijft gaan over engagement, commitment, emotie, reflectie, virtuositeit, intelligentie etc., kortom, over wat altijd al de redenen voor en inhouden van culturele communicatie zijn geweest...

tussen massa en individu
Het delen van ervaring met anderen is in het tijdperk van de digitale communicatie zowel gemakkelijker als (opnieuw) gecompliceerder geworden... Een hernieuwde actualiteit van de dichotomie die Walter Benjamin construeerde tussen 'Sammlung' en 'Zerstreuung'.

economische cultuur / culturele economie
cultuur en economie hebben altijd al in een gespannen verhouding gestaan. Nu lijkt het soms alsof de economie definitief heeft gewonnen. Is er nog ruimte voor - naar Kant -'interesselose' waarde?

Literatuur

Gespreksgenoten

Bijlagen:
Gebruikte citaten per geïnterviewde
max bruinsma