Items
mei 1995 / juli 1996


VOORBIJ HET OBJECT
Er zijn teveel spullen!

We zien door de bomen het bos niet meer! Ontelbare produkten verdringen zich - hoe maak je daaruit een verantwoorde keuze? Deze kreten worden tegenwoordig zo vaak gehoord, dat je zou gaan geloven in een omslag in het consumentisme. De consument begint zich lichtelijk te schamen voor de overdaad waarin hij baadt. Echo's van dat ongemakkelijke gevoel zijn de bezorgdheid voor het milieu, en de oproepen voor duurzame ontwikkeling en een meer verantwoorde afstemming van vraag- en aanbodkant van de markt.

Ook ontwerpers horen die echo's - de vragen die hen gesteld worden door opdachtgevers en door consumenten veranderen. Met steeds meer aspecten die voorbij de functionaliteit van hun produkten gaan, moet al in het ontwerp worden rekening gehouden: milieubelasting, recyclebaarheid, levensduur, uitstraling, inpassing in bestaande contexten, relaties tot sociale processen en informatienetwerken, enzovoort.

Over deze en dergelijke vragen organiseerde Items, in samenwerking met de Rotterdamse Kunst Stichting, een serie publieke gesprekken in Zaal De Unie in Rotterdam. Items bracht hiervoor een keur van uitdagende gespreksgenoten bijeen uit een grote verscheidenheid van disciplines: ontwerpers en architecten, maar ook producenten, marketeers, planners, onderzoekers en filosofen.

Zoals de titel - Voorbij het Object - al aangeeft, gingen die gesprekken over meer dan (produkt)vormgeving: ze waren een poging om nieuwe richtingen in het denken over ontwerpen en vormgeving, en over de relatie tussen design en de samenleving te inventariseren en te analyseren.

In zes essays deed Items redacteur Max Bruinsma, die de gesprekken voorbereide en voorzat, verslag.
VOORBIJ HET OBJECT: 
 
1 Het onzichtbare product
2 Goede zaken
3 Mooie dingen
4 The medium is the message
5 Vervuilde tekens
6 De geregelde gebruiker


English adaptation of #1 and #2
max bruinsma