Bert Barends:

"De reclame heeft een belangrijke functie gekregen in het debat over publieke verantwoordelijkheid, mede omdat het publiek zelf langzamerhand verantwoordelijker wordt. Mensen leggen een soort minimum-moraal aan ten opzichte van produkten en hoe ze daarmee omgaan. De maatschapelijke verantwoordelijkheid die vroeger aan instanties was gedelegeerd, is nu veel meer een zaak van individuele stellingname."