Van Lieshout:

"Mijn werk mag dan functioneel en rationeel lijken, de onverschilligheid ten opzichte van de context waarin het terecht komt, is een heel belangrijk aspect. Juist de onduidelijkheid of mijn werk nu een kunstwerk betreft of een aannemersopdracht, versterkt die ongedefinieerdheid, de anarchie... Juist de vaagheid wat betreft de context van m'n werk zou voor de toeschouwer een aanleiding kunnen zijn om die context zelf opnieuw te formuleren!"