Gerard Unger:

"Mensen krijgen als kijkers op het moment een waanzinnige training in het herkennen en doorzien van beelden. Dat heb je dringend nodig ook, het is langzamerhand een kwestie van pure survival! Want niet één beeld betekent meer wat je denkt dat het betekent! Er wordt enorm gemanipuleerd met beelden en betekenissen... Er ontstaat een cynisme ten opzichte van de inhoud, en ik denk dat dat cynisme op het publiek overgedragen wordt. Dat ze al die beelden die ze om zich heen zien, in principe niet meer geloven."