metropolis m
selection of text 1984 / 2000 
 
 
 

Elke kunstenaar is een ontwerper
Pleidooi voor een ontwerpkritische praktijk
no.1 vol.21 2000

In de huidige visuele cultuur, waarin het leveren van een
product op zich niet voldoende is, maar er ook terdege
rekening gehouden moet worden met de context waarin het
terecht komt en de wijze waarop het daarin functioneert,
lijken ontwerpers het best beslagen ten ijs te komen. Zij zijn
gewend te werken vanuit specifieke vragen die voortkomen uit
de analyse van de opdracht. Kunstenaars, die door hun
jarenlange autonome positie een grotere vrijheid van werken
kennen, hebben het er moeilijk mee nu ook van hen gevraagd 
wordt zich op een breder beargumenteerde wijze te verhouden 
tot hun omgeving. 


 
Still Novel
over Chris Dercon's afscheidstentoonstelling 
in Witte de With
no.2 vol.17 april 1996

In de documentaire die Chris Dercon voor de VPRO maakte als pendant
van zijn tentoonstelling, zegt Jeff Wall: "Motionpictures are but one of
many possible results of cinematography." Dat is een cruciale zin, als het
gaat om de invloed van de film op de beeldende kunst. Het 
beeldmateriaal dat Dercon in zijn film laat zien, beelden uit films en van
kunstwerken waarin foto's, film en video zijn gebruikt, onderstreept die
stelling. Ondanks de behartenswaardige woorden van Jeff Wall, 
spreken de talking heads (filmers, kunstenaars en theoretici) in Dercon's 
film vrijwel uitsluitend over de klassieke Cinema: de bioskoopfilm. 
Die Cinema is geschiedenis geworden. Keer op keer wordt het in beide 
delen van Dercon's film op sombere toon gezegd: "De Cinema Is Dood". 


 
Heart of Darkness
Over Marianne Brouwer's tentoonstelling 
in Museum Kröller-Müller
no.1 vol.16 1995
 

Sinds ongeveer anderhalf decennium is het gebruikelijk
om de kunstenaar te beschrijven als een 'nomade', een
zwerver die weliswaar zijn wortels heeft in een oude
cultuur, maar die nergens woont, en leeft van wat hij
onderweg tegenkomt. Een reizende jager op betekenis,
die langs pleisterplaatsen, kampementen en oases trekt,
en daar zijn tekens achterlaat. Zoals alle reizigers,
bedient hij zich van een eigen taal, die overal
begrepen moet kunnen worden. Een taal van beelden en
gebaren, van mythen en verhalen, opgebouwd uit wat hij
van de plekken waar hij langs trok heeft onthouden of
geroofd. De kunst is permanent op reis. 


 
Double Distance
over H.W. Werther's tentoonstelling 
in Museum Kruithuis, Den Bosch, en het 
ontwerp-paradigma in de kunst
no.6 vol.12 december 1991

Kunstenares H.W. Werther maakte een tentoonstelling
die, onder het motto Double Distance, verwees naar twee
vormen van distantie die typerend zijn voor de
hedendaagse kunst: de afstand van de kunstenaar tot de
herkomst van zijn beeldmateriaal en de gedistantieerde
omgang met het eigen werk. Het werk van Werther was een
tentoonstelling van werken van anderen, van 41
kunstenaars die hun produkten beschikbaar hadden gesteld. 


 
Remy Zaugg:
De obsessie van een 'faux paintre'
over een tentoonstelling rond Cézanne en 
3 hedendaagse kunstenaars in Witte de With
no.2 vol.12 april 1991

Kunstcentrum Witte de With in Rotterdam toonde hoe de 
schilder Cézanne tegenwoordig nog zijn invloed doet gelden 
op kunstenaars die in heel andere media werken: film, video, 
monochrome schilderkunst, taal. Remy Zaugg is daarvan het
meest obsessieve voorbeeld. Pogingen om het 'verglijden 
van het beeld' uit te stellen... 


 
Geeltje of goudmijn?
over een vijandige overname van de merknaam 
'Seymour Likely'
no.2 vol.11 mei/juni 1990

Een van de meest directe en duidelijkste manieren om immateriële 
grootheden in tastbare waarden om te zetten is kunst verkopen. 
Het is waarschijnlijk mede om die reden dat kunst en geld al sinds 
mensenheugenis communicerende domeinen zijn. En om dezelfde 
reden is het van het grootste belang dat de beide gebieden zelf - 
ondanks de communicatie -  streng gescheiden blijven. Want stel 
dat kunst en geld, 'geestelijke' en 'aardse' waarde, identiek waren; 
dan zou niet alleen kunst in geld kunnen worden uitgedrukt, het 
zou geld zíjn. En  omgekeerd zou geld kunst zijn. 


 
 
 
other texts for Metropolis M:

Il Fiore dell'arte
verleden, heden en toekomst van de Biennale van Venetië
met Sjoukje van der Meulen
no.4 vol.16 1995

recensie
The Living Room
no.4 vol.16 1995

recensie
Energiën
Stedelijk Museum Amsterdam

De mediakunst volgens Chriet Titulaer
recensie V2: Instabiele Media
no.4 vol.13 augustus 1992

recensie
Tony Oursler
no.2 vol.13 april 1992

interview
Jan Hoet
no.5/6 vol.8 december/januari 1987

recensie
Century '87
no.4 vol.8 1987

recensie
Julia Ventura
no.3 vol.8 1987

recensie
Walter Dahn
no.2 vol.8 1987

recensie
Herman Pitz
no.1 vol.8 1987

recensie
Bruce Nauman - drawings
no.4 vol.7 1986

recensie
Sonsbeek '86 - vazen en ijle contouren
no.3 vol.7 september/oktober 1986

recensie
Noeste Noorderlingen - triënnale Noord Nederland
no.3 vol.6 juli/augustus 1985

recensie
Nuovo Futurismo - Groninger Museum
no.2 vol.6 mei/juni 1985

recensie
Jouke Kleerebezem
no.2 vol.6 mei/juni 1985

recensie
De dromerige dingen van Henk Visch
no.1 vol.6 maart/april 1985

recensie
Lilia Prado, a ready-made by Ulises Carrión
no.4 vol.5 september/oktober 1984

 
max bruinsma